Logowanie


Przypomnij hasło Zaloguj

Close

REGULAMIN PLANOWANIA JAZD W AUTO-START 

 1. Regulamin określa zasady planowania szkolenia praktycznego (jazd szkoleniowych).
 2. Na jazdy można zapisywać się wyłącznie on-line na stronie planowanie.auto-start.pl
 3. Do zalogowania się na swoje konto potrzebne są login oraz hasło, które generuje biuro AUTO-START.
 4. AUTO-START nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z udostępnienia swojego hasła osobom trzecim.
 5. Po zalogowaniu się po raz pierwszy należy uzupełnić dane osobowe.
 6. Kursant samodzielnie wybiera odpowiadające mu terminy. Wybrany dzień i godzina może ulec zmianie. AUTO-START może zmienić termin jazdy bez podania przyczyny. O każdej zmianie AUTO-START poinformuje Kursanta telefonicznie lub sms.
 7. Kursant może zmienić termin jazdy lub odwołać jazdę na zasadach określonych w punkcie 8.
 8. Kursant może odwołać jazdę. Jazdę można odwołać nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego jazdę.
  Wyjątek: jazdy z soboty i/lub niedzieli i/lub poniedziałku należy odwołać najpóźniej do godziny 14:00 w poprzedzający je piątek.
 9. Kursant zapisując się na jazdy wybiera instruktora nauki jazdy przeprowadzającego szkolenie. AUTO-START może zmienić instruktora przeprowadzającego szkolenie praktyczne (jazdę) bez poinformowania o tym Kursanta. Zmiana będzie zawsze widoczna na koncie Kursanta.
 10. Niestawienie się na zaplanowaną jazdę, skutkuje ponownym jej opłaceniem.

 

 

Regulamin promocji „200 ZŁ ZA KAŻDĄ POLECONĄ OSOBĘ”

 

 

 

Organizator promocji

 

Promocję organizuje

AUTO-START SERWIS 4L, MACIEJ PUZIAK
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 17,85-088 Bydgoszcz,

NIP 554-048-25-02

zwanym dalej „AUTO-START”

 

Informacje o promocji  

Tel + 48 501-761-426

biuro@auto-start.pl

 

Uczestnik promocji

W promocji mogą uczestniczyć:

 • osoby, które rozpoczęły, ukończyły lub rozpoczną kurs prawa jazdy kategorii „B” u organizatora promocji

Ważne pojęcia w regulaminie promocji

„Uczestnik promocji” – osoba, która rozpoczęła, zakończyła lub rozpocznie kurs prawa jazdy kategorii „B” w „AUTO-START”

„Polecona osoba” – osoba, która skierowana została na kurs prawa jazdy kategorii „B” w „AUTO-START” przez „Uczestnika promocji”.

 

Korzyści z promocji oraz warunki i zasady promocji

Każdy „Uczestnik promocji”, który poleci kurs w „AUTO-START”

znajomemu może otrzymać zwrot kosztów kursu w wysokości 200 zł za każdą „Poleconą osobę”

 

Każda „Polecona osoba”, po dokonaniu pierwszej raty za kurs może polecać  kurs w „AUTO-START” znajomym i również korzystać z promocji, i otrzymać zwrot kosztów kursu lub obniżyć jego koszt o 200 zł za każdą „Poleconą osobę”

 

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

• przesłanie przez „Uczestnika promocji” informacji o „Poleconej osobie” wiadomością  sms na nr tel. + 48 501-761-426 lub e-mail biuro@auto-start.pl

„Polecona osoba” musi potwierdzić, że skierowania została przez „Uczestnika promocji”

• wypłata dla „Uczestnika promocji” nastąpi po wniesieniu pełnej odpłatności za kurs przez „Poleconą osobę”

 

Jeśli spełnisz warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie zwrot w wysokości 2800 zł


Dodatkowe informacje:

1) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji bez podania przyczyn.

2),Organizator promocji może organizować inne, podobne promocje, w których "Uczestnik promocji" nie będę mógł uczestniczyć.

3) Otrzymałem regulamin promocji „200 zł ZA POLECONĄ OSOBĘ”, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia.